سوالات متداول

سوالات متداول مشتریان

برای دستیابی به نتیجه کاشت موی مناسب انتخاب تیم درمانی متخصص و باتجربه در بالاترین سطح اهمیت قرار دارد که توانایی برداشت بالاترین تراکم از بانک مو بدون ایجاد آسیب به بانک را داشته باشند همچنین تعهد مجموعه نسبت به خدمات ارائه شده و پایبندی به تعهدات با ضمانت نامه مادام العمر، در نظر گرفتن کلیه اصول موفقیت

روش قالبگیری تری باز اجازۀ دسترسی مستقیم به فیکسچرهای ایمپلنت را به دندان‌پزشک می‌دهد.
این قالبگیری در مواقعی که ایمپلنت‌های راحتی می‌شود قالب گیری کمک می‌کند.

روش قالبگیری تری باز اجازۀ دسترسی مستقیم به فیکسچرهای ایمپلنت را به دندان‌پزشک می‌دهد. این قالبگیری در مواقعی که ایمپلنت‌های راحتی می‌شود قالب گیری کمک می‌کند.

روش قالبگیری تری باز اجازۀ دسترسی مستقیم به فیکسچرهای ایمپلنت را به دندان‌پزشک می‌دهد. این قالبگیری در مواقعی که ایمپلنت‌های راحتی می‌شود قالب گیری کمک می‌کند.

برای دستیابی به نتیجه کاشت موی مناسب انتخاب تیم درمانی متخصص و باتجربه در بالاترین سطح اهمیت قرار دارد که توانایی برداشت بالاترین تراکم از بانک مو بدون ایجاد آسیب به بانک را داشته باشند

با کارشناسان ما در تماس باشید